Guide
För att anmäla dig till Convention, klicka på "Anmäl dig här!" till vänster.

Välkommen till Convention 2019! Let´s Dance 2019 i Örebro!

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018. Vi är därför skyldiga att informera om registrering av personuppgifter, och begära godkännande att registrera de personuppgifter vi behöver för att hantera din anmälan till Convention 2019.

Syfte

Personuppgifter registreras för att hantera föranmälan till Convention 2019.
Uppgifterna används för att:

  • Ha möjlighet att kontakta kontaktperson.
  • Registrera betalning.
  • Hantera biljetter för, deltagande, beställning av mat och övriga bokningsbara arrangemang.
  • Hantera statistik för, disposition av lokaler, bokningar hos leverantörer av mat och övriga bokningsbara arrangemang.

Uppgifter som registreras

För kontaktperson (du som fyller i anmälan) Registreras de kontaktuppgifter vi behöver för att:

  • Bekräfta bokning.
  • Ge dig information om bokningen.
  • Kontakta dig om bokningen eller händelse av betydelse för anmälda deltagare.
För deltagare:
  • Uppgifter om dansnivå och klubb.
  • Dansdagar och eventuell beställning av mat och övriga arrangemang.

Utlämnade av uppgifter

Du har rätt att begära ut samtliga uppgifter vi registrerar om dig och de deltagare du anmäler.
Uppgifter kommer endast vara tillgängliga för, och hanteras av dem inom Örebro Squaredancers och Squaredansförbundet, som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter.
Registrerade personuppgifter lämnas inte på något sätt ut till tredje part för marknadsföring eller andra syften.

Utrensning av uppgifter

När uppföljning av Convention 2019 är klar kommer alla lagrade personuppgifter att raderas. Du kan när som helst begära att lagrade personuppgifter raderas. Detta innebär att din bokning tas bort för aktuell deltagare, eller att bokning för aktuell kontaktperson tas bort i sin helhet.


Genom att klicka på "Anmäl dig här" godkänner jag att personuppgifter registreras enligt ovan, för mig och de deltagare jag anmäler till Convention 2019.
Jag intygar också att jag inhämtat godkännande till registrering av personuppgifter av de deltagare jag anmäler.


Anmäl dig här!

Kontakta oss gärna på: registration@convention2019.se