Systemet är utvecklat av grupp squared, bestående av Niklas Lindén (vice projekt ledare, test manager), Karl Magnusson (design manager, dokument manager) och Peter Gülich (projekt ledare, source code manager).

Projektet utfördes i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola för SAASDC genom Björn Mattsson.